Ημέρα: 1 Μαΐου 2016

+Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικολαος :»Αὐτὸς θὰ διαλύσει τὴ νύχτα καὶ τὴ βαθειὰ θλίψη ποὺ ὡς λαὸς καὶ κοινωνία περνᾶμε»

  «Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται, Πάσχα τὸ πύλας ἡμῖν τοῦ παραδείσου ἀνοῖξαν, Πάσχα πάντας ἁγιάζον πιστούς»+ Πάσχα σημαίνει πέρασμα, πέρασμα ἱστορικό, τῶν Ἑβραίων ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς Αἰγύπτου στὴ γῆ τῶν θεϊκῶν ἐπαγγελιῶν καὶ ὑποσχέσεων, πέρασμα μυστικό, τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὸ σκότος τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς στὸ φῶς […]