ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία ΟΤΕ-Deutsche Bank… Το πρώτο «ύποπτο» βήμα

%ce%bf%cf%84%ce%b5

Το ελληνικό δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα αρνησικυρίας για σειρά κρίσιμων θεμάτων στον ΟΤΕ ΟΤΕ -2,12%, αλλά θα το χάσει για κάποια άλλα όταν το ποσοστό του μειωθεί στο 5% από 10% που είναι σήμερα.

Από τη συμφωνία μετόχων Ελληνικού Δημοσίου – Deutsche Telekom (DT) που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, ώστε να μεταβιβαστεί το 5% του ΟΤE στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) και στη συνέχεια να πωληθεί, προκύπτει πως ακόμα και με το μειωμένο ποσοστό (5% που θα το κατέχει κυρίως μέσω του ΙΚΑ) το δημόσιο διατηρεί ισχυρό ρόλο στον οργανισμό.

Η ψήφιση της νέας συμφωνίας ανοίγει, πάντως, το δρόμο για τη μεταβίβαση του 5% στους Γερμανούς οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα πρώτης άρνησης. Μάλιστα ήταν όρος της συμφωνίας Δημοσίου – Deutsche Telekom η ψήφιση των τροποποιήσεων πριν από το τέλος Οκτωβρίου.

Όταν το ΤΑΙΠΕΔ πωλήσει το 5% τότε το Δημόσιο χάνει το δικαίωμα αρνησικυρίας που έχει σήμερα για εταιρικά θέματα όπως για τη διανομή «οιουδήποτε είδους έκτακτου μερίσματος ή έγκριση επαναγοράς μετοχών», τη «διανομή προμερισμάτων, σε επίπεδο ΟΤE ή οποιοσδήποτε εταιρίας του ομίλου ΟΤE η οποία δεν ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΟΤΕ», «οποιεσδήποτε αλλαγές ως προς τις εξουσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου, κλπ. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, με τη μείωση του ποσοστού στο 5% χάνει το δικαίωμα αρνησικυρίας για τυχόν εξαγορές, συγχωνεύσεις και άλλους εταιρικούς μετασχηματισμούς στο εσωτερικό του ομίλου.

Με βάση τη συμφωνία μετόχων, πάντως, «η DT δεσμεύεται πως θα απέχει οποιαδήποτε πράξη που θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή των Μετοχών του ΟΤE από το Χρηματιστήριο καθ’ όλη τη Διάρκεια, εκτός αν τούτο απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία».

Γι’ αυτό και πολλοί δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς αλλάζει με τη μείωση του ποσοστού του δημοσίου στο 5%, καθώς προβλέπεται πως σ’ αυτή την περίπτωση χάνει το δικαίωμα αρνησικυρίας για την «αλλαγή της χώρας όπου λειτουργεί το χρηματιστήριο (δηλαδή της Ελλάδας) όπου εισήχθησαν το πρώτον οι Μετοχές του ΟΤΕ». Πέρα από τα νομικά ζητήματα, στην αγορά επισημαίνουν, πάντως, πως οι Γερμανοί θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να βγάλουν μια εταιρεία του μεγέθους του ΟΤE από το Χ.Α.

Σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου του ΟΤE δεν θα υπάρξουν αλλαγές με το δημόσιο να διατηρεί το δικαίωμα ορισμού πέντε μελών (ενός μη εκτελεστικού) και την DT να διορίζει τα έξι υπόλοιπα μέλη.

Ειδικά για τη μεταβίβαση μετοχών του ΟΤE από το δημόσιο, η συμφωνία μετόχων προβλέπει πως οι Γερμανοί έχουν δικαίωμα πρώτης άρνησης. Συγκεκριμένα, «εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο σκοπεύει να μεταβιβάσει και επιθυμεί να καταρτίσει σύμβαση με ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα για τη Μεταβίβαση Μετοχών του ΟΤE ή δικαιωμάτων προτίμησης για νέες μετοχές που κατέχει το ίδιο, η DT θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει ή να υποδείξει εγγράφως άλλο μέλος του ομίλου DT για να αποκτήσει εκείνο τις εν λόγω Μετοχές του ΟΤE υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Σύμβαση Μεταβίβασης (εφεξής το «Δικαίωμα Προτίμησης («Πρώτης Άρνησης») της DT»), εξαιρουμένης της τιμής Μεταβίβασης εφόσον η DT μπορεί να αποδείξει πως η τιμή που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Μεταβίβασης είναι υψηλότερη από την τιμή που θα προσέφερε ένας καλόπιστος αγοραστής για τις Μετοχές του ΟΤE, στην οποία περίπτωση θα υπερισχύει η τιμή που θα προσέφερε ο καλόπιστος αγοραστής».

Σε περίπτωση που το δημόσιο προχωρήσει σε δημόσια προσφορά μετοχών του ΟΤE, οι συγκεκριμένες μετοχές «που πρόκειται να προσφερθούν στην αγορά, θα προσφερθούν πρώτα στην DT, βάσει των ίδιων όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στην σκοπούμενη Προσφορά, εξαιρούμενης της τιμής η οποία θα ισούται, ως προς τις Μετοχές του ΟΤE, με τη ΜΣΧΤ (μέση τιμή) των τελευταίων είκοσι ημερών διαπραγμάτευσης για τις Μετοχές του ΟΤE που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο κατά την ημέρα που το ΕΔ αναγγέλλει στην DT, με Ειδοποίηση του ΕΔ, την πρόθεση του να προβεί στην Προσφορά Μετοχών του ΟΤE (εφεξής το «Πρόσθετο Δικαίωμα Προτίμησης («Πρώτης Άρνησης») της DT»)…»

Ο νόμος του 2008 για τις ΔΕΚΟ

Από τη συμφωνία μετόχων προκύπτει πως παραμένουν θέματα αρνησικυρίας όλα όσα περιγράφονται στο άρθρο 11 του νόμου 3631 / 2008 που έχει βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής για τη γνωστή πρόβλεψη περί της «Χρυσής Μετοχής» του δημοσίου σε «εθνικής στρατηγικής σημασίας» ΔΕΚΟ. Η συγκεκριμένη διάταξη, για τη «Χρυσή Μετοχή», θεωρείται σίγουρο πως θα καταργηθεί καθώς είχε προκαλέσει από τότε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμφωνία μετόχων προβλέπει πως ακόμα και αν αλλάξει η διατύπωση του άρθρου 11, το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα αρνησικυρίας για τις «στρατηγικής σημασίας» κρατικές ή πρώην κρατικές επιχειρήσεις. Ετσι απαιτείται έγκριση του υπουργού Οικονομικών για θέματα όπως:

Α) Στη διάλυση της εταιρίας, τη θέση της σε εκκαθάριση και τον ορισμό εκκαθαριστών.

Β) Σε οποιοδήποτε εταιρικό μετασχηματισμό των ανωτέρω επιχειρήσεων, όπως ενδεικτικά στη μετατροπή, τη συγχώνευση με άλλη εταιρία, τη συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας, τη διάσπαση, με οποιαδήποτε μορφή και αν αυτή πραγματοποιείται, ή την απόσχιση κλάδου ή κλάδων, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

Γ) Σε οποιαδήποτε μεταφορά, μεταβολή ή μετατροπή, οποιαδήποτε εκχώρηση, παροχή ως εγγύηση, καθώς και σε οποιαδήποτε μεταβολή ή αλλαγή του προορισμού των στρατηγικής σημασίας στοιχείων του ενεργητικού των ανωτέρω εταιριών και των βασικών δικτύων και υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, καθώς και για την ασφάλειά της.
euro2day

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s