Ημέρα: 6 Οκτωβρίου 2017

Αερομεταφερόμενο ραδιενεργό ισότοπο ξαφνικά «σκεπάζει» ολόκληρη την Ευρώπη!

Μια ασυνήθιστη ποσότητα του ραδιενεργού ισότοπου ρουθήνιου-106 έχει ανιχνευθεί στον εναέριο χώρο της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Αυστρίας, της Ελβετίας και της Γαλλίας, σύμφωνα με πολλούς Ευρωπαίους παρατηρητές.

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ…

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΩΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ 666