Κατηγορία: ΑΠΟΨΗ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ…

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΩΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ 666